Хөлдөөсөн хүнсний үйлдвэрийн хөнгөн цагаан бүтээгдэхүүн

  • Frozen Food Industry Aluminum Products

    Хөлдөөсөн хүнсний үйлдвэрийн хөнгөн цагаан бүтээгдэхүүн

    Бүхэл хавтангийн суналтын хөнгөн цагаан хавтангаар хийсэн бүтээгдэхүүн. Хөлдөх хугацаа нь бусад материалаас 20 орчим минутын хурдан бөгөөд ингэснээр ажлын үр ашиг сайжирдаг. Бүтээгдэхүүн нь байгаль орчны өндөр үзүүлэлттэй, түүхий эдийг дахин боловсруулах боломжтой. Суналт, гарын авлагын хөлдөөх хайрцагны техникийн үзүүлэлт, хэмжээсийг хэрэглэгчийн хэрэгцээнд нийцүүлэн өөрчилж болно.